A résztvevő személyek köre
A nyereményjátékban minden nagykorú természetes személy vehet részt, kivéve a Fit & More Kft. tagjai és alkalmazottai, valamint a tagok – a Ptk. 685 § (b) bekezdése szerinti – közeli hozzátartozói.

A nyereményjátékban résztvevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

A nyereményjátékban való részvétel feltételei
A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

A nyereményjátékban részt vesz – az első bekezdésben leírt kivételek figyelembe vételével – mindenki, aki 2018. február 14. éjfélig a https://www.facebook.com/naturalga/photos/a.550696355272541.1073741830.544896905852486/594239520918224/?type=3&theater​ poszt hozzászólásaként begépeli a "VALENTIN" szót.

A nyereményjátékban az összes "VALENTIN" szót kommentelő között kisorsolásra kerül 1db nyereménycsomag:
2 db Naturalga 90 kapszulás alga kapszula készítmény.

A nyereményjáték 2018. február 14. éjfélig tart. A sorsolás és a nyertesek kiértesítése 2018. február 15. napon 20:00-ig történik.

A nyeremény átvételének feltételei
A nyertest a Facebook-on elérhető nyilvános e-mail címére küldött levélben, Facebook Messengeren, illetve a Facebookon értesítjük nyereményéről, valamint a nyeremény átvételének idejéről és módjáról. 

A Fit & More Kft. nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. A Fit & More Kft. jogosult arra, hogy a nyereményt csak és kizárólag a nyerteseknek adja át.

A játékban résztvevők beleegyeznek, hogy a Naturalga Facebook oldalán nyilvánosan ismerteti a győztes nevét.

A játékban résztvevők vállalják, hogy nyerés esetén jogosultságukat személyazonosító okirattal igazolják, amennyiben arra szükség van.

A Szervező jogai
A Fit & More Kft. kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt a Fit & More Kft. honlapja neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el.

A Fit & More Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni.

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a részvételi szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Fit & More Kft. számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.

A Fit & More Kft. a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi szabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

Adatkezelés
A nyereményjáték során a Fit & More Kft. nem jut személyes adatokhoz. A nyilvános adatok kezelése, a Facebook minden felhasználó számára biztosított lehetőségek és szabályok alapján történik.

Egyéb információk
A játékkal kapcsolatos információ az alábbi e-mail címen kérhető: info@naturalga.hu